Nagrody

1998-1999 Stypendium Socrates/Erasmus Universität der Künste, Berlin, 

2000 Dyplom z wyróżnieniem na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Józefa Sękowskiego, Kraków,

2000 Nagroda na Międzynarodowym Festiwalu „Zdarzenia” za pracę „Siedem Grzechów”, Tczew, 

2001 Nagroda na Międzynarodowym Festiwalu „Zdarzenia” za pracę „Maski, Tczew, 

2003 Nagroda Grand Prix ogólnopolskiego konkursu „Art Dea 2003″ , Warszawa 

2005 Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska , Warszawa, 

2005 Stypendium Twórcze Miasta Krakowa 

2004-2009 Stypendium Erasmus Teaching, Universität der Künste Berlin 

2014 Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie za osiągnięcia w pracy artystycznej i pedagogicznej 

Dokumentacja