Dzienniki

Dzienniki - cykl obrazów trwający od 1989 do dziś. Powstają poprzez nakładanie pasami grubych warstw farby, a następnie rycie ołówkiem kresek. Prace te, porównywane często do Obrazów liczonych Romana Opałki, mówią o upływającym czasie w kontekście procesu twórczego. Wymowę tę podkreśla przeważająca biała kolorystyka Dzienników - jednak biel tych płócien, ma inny wydźwięk od "Obrazów zamalowanych" z początku lat 90., czy też białych wersji Notatek o sztuce. O ile we wspomnianych cyklach, barwa ta byłą sygnifikantem doskonałości i odsyłała do transcendentalnego wymiaru sztuki, a także wpisywała się w teoretyczne rozważania artysty na temat twórczości, to w Dziennikach biel ma znaczenie bardziej prywatne i egzystencjalne. Biel podobrazia odsyła do koncepcji tabula rasa, nakładanie białej farby odnosi się do momentów w życiu w chwili "dziania się", natomiast ryte kreski znaczą upływający czas, chwile, które już minęły. Zatem bardziej niż mogłoby się wydawać, obrazy te posiadają cechy prywatnych zapisków artysty oddanemu całkowicie swojej profesji. Twórczość jest życiem, życie jest twórczością zdają się mówić systematycznie prowadzone przez Pawlaka Dzienniki. 
Dziennik 4 XI - 5 XI
2013, 33x24 cm
Dziennik 01.VI-26.VI wiosna lato
2012, 70x50 cm
Dziennik 09.I-24.I zima
2012, 70x50 cm
Dziennik 16 XI-8 XII Jesień
2012, 150x100 cm
Dziennik 166 k
2008, 24x33 cm
Dziennik nr 92 15 IV - 5 VI
1998, 150x100 cm

Notatki o sztuce

Notatki o sztuce, cykl mało formatowych (przeważnie 33 x 24 cm) obrazów, powstają od drugiej połowy lat 90. Stanowią swoisty szkicownik, pole dociekań, doświadczeń i badań prowadzonych przez artystę. Włodzimierz Pawlak oddaje w nich zarówno fascynację białym kolorem gdzie użył w nich bieli z różnymi domieszkami - z pozornie jednolitej białej struktury wyłaniają się geometryczne znaki, jak też rozwiązuje w nich inne problemy artystyczne - malarskie. Ale ta seria to przede wszystkim kompozycje malowane przy użyciu różnych kolorów. Co istotne, Prace te, podobnie do Obrazów zamalowanych, posiadają odniesienia do suprematystycznych kompozycji Malewicza i Kompozycji architektonicznych Strzemińskiego. W cyklu tym Pawlak odwołuje się do problematyki formy i teoretycznych zagadnień malarstwa. Artysta w Notatkach o sztuce, kolejny raz unicestwia przedmiotowość i snuje malarskie rozważania na temat sztuki. Równolegle z obrazami powstają numerowane zapiski pod tym samym tytułem, te przemyślenia Notatki pozwalają lepiej zrozumieć Jego twórczość. Dobrze jest, kiedy artysta nie tylko maluje, ale także pisze, wyjaśnia, co robi, co myśli i jak żyje. Sprawa prosta zdawałoby się. Malować. A tu nie chce się malować. […] Troszkę pomalowałem.
NOTATKA O SZTUCE NR 2/XI
2015, 33x24 cm
Notatka PL0-B/IX
2013, 24x33 cm
KUP PRACĘ
Notatka 1-IX
2013, 33x24 cm
Notatka 2-IX
2013, 33x24 cm
Notatka 10-IX
2013, 24x33 cm
Notatka nr 340
2009, 24x33 cm
KUP PRACĘ
Notatka nr 531
2009, 24x33 cm
Notatka nr 448
2008, 24x18 cm
Notatka nr 375
2007, 33x24 cm
Notatka nr 391
2007, 30x24 cm
Notatka nr 354
2006, 24x50 cm
Notatka nr 355
2006, 24x50 cm
Notatka nr 382
2004, 33x24 cm
Notatka nr 336
2003, 33x24 cm
KUP PRACĘ
Notatka nr 378
2003, 33x24 cm
Notatka nr 379
2003, 33x24 cm
Notatka o sztuce nr 319_100x73_2003
2003, 100x70 cm
Notatka nr 228
2001, 33x24 cm
Notatka nr 264_33x24_2001
2001, 33x24 cm
Notatka nr 108
1999, 33x24 cm
Notatka nr 80
1999, 33x24 cm
Notatka nr 85
1999, 33x24 cm
Notatka nr 81
1999, 33x24 cm
Notatka nr 103
1999, 33x24 cm
Notatka nr 175
1999, 33x24 cm
Notatka nr 161
1999, 33x24 cm
Notatka nr 177
1999, 33x24 cm
Notatka nr 20
1998, 33x24 cm
Notatka nr 21
1998, 33x24 cm
Notatka nr 23
1998, 33x24 cm
Notatka nr 30
1998, 33x24 cm
Notatka nr 54
1998, 33x24 cm