Ryszard Grzyb  - Myslenie jest zaledwie rozpaczli...

Ryszard Grzyb

Myslenie jest zaledwie rozpaczli...