Marek Sobczyk  - Wszystko co najcenniejsze koncentruje się wokół człowieka

Marek Sobczyk

Wszystko co najcenniejsze koncentruje się wokół człowieka