Marek Sobczyk  - Kobiety rodzą liście srają

Marek Sobczyk

Kobiety rodzą liście srają

Wegetacja, kobieta rodzi do dzbana, trzeba opracować dzban, trzeba opracować powierzchnię dookoła, liście są duże, liście są w dużych kolorach, ale to przecież nie są liście, to są raczej jakieś paski, jest w tym obrazie pewien dzban ? pewien nastrój.