Jan Pamuła "Układ z trójkątem"

Wystawa prezentuje cykl "Układ z trójkątem", który Jan Pamuła tworzył w latach 70-tych. Był to szczególny okres w którym następuje w twórczości artysty zwrot, który określił jako "okres przemian". Pod wpływem lektury Hegla, Kierkegaarda i Swedenborga Pamuła przechodzi powoli od tworzenia poetyckich i metaforycznych kompozycji do prac o charakterze abstrakcyjnym. Początkowo obrazy te miały związek z abstrakcją kosmiczną". Jak podkreślał, chodziło mu o wyrażenie czystej duchowości?", a wszelkie działania koncentrowały się wokół zbudowania jednolitej, uniwersalistycznej koncepcji rzeczywistości". Prace te, mimo swej abstrakcyjnej formy, nawiązywały jeszcze do wcześniejszych obrazów, w których dużą rolę odgrywał ładunek emocjonalny i metafora. Artysta pisał: Zwrot wiązał się z bardzo poważnymi konsekwencjami. Po pierwsze - zaniechanie przedstawiania było dla mnie czymś w rodzaju całkowitego zawalenia się świata. Po drugie - całkowita zmiana stosunku do malarstwa w najogólniejszym sensie: wyzbycie się pikturalizmu, bezpośrednich sensualistycznych doznań malarskich i zastąpienie tego wszystkiego chłodną kontemplacją abstrakcyjnych, geometrycznych form, stworzyło pełną niepokoju sytuację. Była to jednak droga oczyszczenia i odnowy przez całkowitą zmianę formy plastycznej".

Galeria

Galeria Sztuki Współczesnej ESTA
UL. Raciborska 8, 44-100 Gliwice | PON-PT 9:00-17:00
TEL 698-614-050 | EMAIL tadeusz.stapowicz@esta.com.pl