IN BETWEENWystawa "In between" ma na celu pokazanie współczesnych praktyk artystycznych w ramach nurtu Sztuki konkretnej, prezentować będzie czterech artystów; Istvana Haasza (Węgry), Victora Hulika (Słowacja), Jana Pamułę (Polska) i Reinharda Roya (Niemcy). Każdy z nich, pomimo różnic narodowościowych i prezentujący swój własny indywidualny styl, ma to samo pragnienie jakim jest szukanie uniwersalnego języka wypowiedzi artystycznej. Mowa tu o języku geometrii, który pomiędzy artystami wyłania się jako ich wspólny mianownik. Od napisania Manifestu sztuki konkretnej przez Theo van Doesburga minęło już 86 lat i z jednej strony opieranie się na tej koncepcji jest bardzo klasyczne czy nawet konserwatywne, z drugiej daje całe spectrum możliwości do dalszego rozwoju i ewolucji. Wystawa stawia również pytanie, czy prezentowani artyści są rocznikami zamykającymi pewien rozdział w historii sztuki, czy też będzie on kontynuowany i rozwijany? Pytanie jest o tyle zasadne gdyż każdy prąd w sztuce reprezentuje pewien model myślenie nie tylko o sztuce ale również myślenia jako takiego. Pytanie o los Sztuki konkretnej ma nie tylko charakter natury estetycznej ale również czy możliwe jest dzisiaj myślenie poprze pojęcia takie jak; uniwersalizm, autonomia, racjonalność, obiektywność. Patrząc na eksperymenty Haasza z płaszczyzną i fakturą, obiekty kinetyczne Hulika, obrazy tworzone przy pomocy komputera Pamuły, budowanie przestrzeni poprzez raster Roya, można odnieść wrażenie, że odpowiedź leży pomiędzy.Galeria

Galeria Sztuki Współczesnej ESTA
UL. Raciborska 8, 44-100 Gliwice | PON-PT 9:00-17:00
TEL 698-614-050 | EMAIL tadeusz.stapowicz@esta.com.pl