bez tytułu
1950
20x29 cm
Bez tytułu
1950
26x39 cm
Bez tytułu
1950
41x49 cm

Dokumentacja