Recycled News I

Recycled News and Recycled News 2 są seriami prac w których artysta pokrywa strony gazet farbą w sposób aby ich język, miejsce publikacji czy orientacja polityczna były nieczytelne. Ich układ podyktowany jest estetyką koloru.  W pierwszej serii Recycled News (2003-2007), dotyka problemu sztuki i mediów, nawiązując do różnych malarskich konwencji XX wieku. W drugiej serii Recycled News zapoczątkowanej w 2006 skupia się na polityce i mediach, gazety pokryte są płaską, monochromatyczną powierzchnią farby.

 

 

Recycled News I (De Morgen) 1/8
2004, 51x71 cm
ZAPYTAJ O CENĘ
Recycled News I (De Morgen) 2/8
2004, 51x71 cm
Recycled News I (De Morgen) 3/8
2004, 51x71 cm
Recycled News I (De Morgen) 4/8
2004, 51x71 cm
Recycled News I (De Morgen) 5/8
2004, 51x71 cm
Recycled News I (De Morgen) 6/8
2004, 51x71 cm
Recycled News I (De Morgen) 7/8
2004, 51x71 cm
Recycled News I (De Morgen) 8/8
2004, 51x71 cm

Empatia

W projekcie Jarosław Kozłowski z podejrzliwością przygląda się przyległości języka do opisywanej lub przedstawianej rzeczywistości. Przywołując pojęcie empatii odsłania kulturowe, polityczne czy ekonomiczne użycia (i nadużycia) ikonicznych niemal przedstawień, które wydają się znajome i oczywiste. Zestawiając i multiplikując rozpoznawalne elementy wizualnego otoczenia, nie proponuje prostych opozycji czy zależności. Te ostatnie często okazują się grą czysto retoryczną, jak zmultiplikowany wizerunek Mao w pracy zatytułowanej Empatia przewodniczącego Mao do narodu chińskiego i vice versa. Artysta mnoży wątpliwości, ujawnia paradoksy i niejednoznaczności tkwiące w mechanicznej lekturze historii i współczesności, jak w Empatii Pana Hitlera do Pana Stalina i vice versa.

Empatia słowa do nazwy własnej i vice versa
 
Empatia słowa do nazwy własnej i vice versa
 
Empatia Pana Hitlera do Pana Stalina i vice versa
 
Empatia pionu do poziomu i vice versa
 
Empatia lewego do prawego i vice versa
 
Empatia pojedynczej do mnogiej i vice versa
 
Empatia słowa do nazwy własnej i vice versa