[ZOBACZ W POMIESZCZENIU]

Jan Pamuła

Seria Komputerowa I Symetryczny 2021/1

  • ID 4497
  • Technika Malarstwo/Akryl
  • Podłoże Płótno
  • Wymiary 100x100 cm

„Obrazy symetryczne”

Cykl obrazów „Symetrycznych”, których bazą jest „Seria komputerowa I” powstaje od początku 2018 roku. ¼ pola obrazu złożona z niepowtarzających się prostokątów będących wynikiem podziału pola liniami poziomymi i pionowymi na 4x elementów – jest sukcesywnie obracana o 900  w trzech pozostałych ćwiartkach obrazu. Jest to uzyskanie symetrii w obrazie w wyniku obrotu elementu wyjściowego.
Symetryczna struktura podziałów w obrazie zostaje zakłócona poprzez użycie 4 barw. Przypisane poszczególnym prostokątom wartości barwne nie są rozłożone symetrycznie, ale naprzemiennie w poszczególnych ćwiartkach obrazu. Klarowna symetria podziałów zostaje więc zakłócona na „poziomie” wartości barwnych. Jest ona jednak „do odczytania” przy uważnej analizie obrazu, a także – intuicyjnie – odbierana jako czynnik wzmacniający odczucie jedności i harmonii w obrazie.

[ZAMKNIJ]
 - Seria Komputerowa I Symetryczny 2021/1
[ZAMKNIJ]

Galeria Sztuki Współczesnej ESTA

UL. Raciborska 8, 44-100 Gliwice | PON-PT 9:00-17:00
TEL 698-614-050 | EMAIL tadeusz.stapowicz@esta.com.pl

Spytaj o pracę o ID: 4497