Stanisław Dróżdż  - Bez tytułu (przybywanie ubywania, ubywanie przybywania)

Stanisław Dróżdż

Bez tytułu (przybywanie ubywania, ubywanie przybywania)

Maszynopis z końca lat 60-tych. Sygnowany przez artystę.