Stanisław Dróżdż  - Poezja konkretna (krzyżówka)

Stanisław Dróżdż

Poezja konkretna (krzyżówka)

Maszynopis z końca lat 60-tych. Sygnowany przez artystę.