Stanisław Dróżdż  - Bez tytułu (litery - słowo)

Stanisław Dróżdż

Bez tytułu (litery - słowo)

Maszynopis z końca lat 60-tych. Sygnowany przez artystę.