Jan Pamuła  - Dziesięć wersji jednego obrazu, 1/10

Jan Pamuła

Dziesięć wersji jednego obrazu, 1/10