Portrait einer Sitzenden
2000
69x49.5 cm
Dreifach-gedanke1
2011
120x80 cm
Das universelle 2
2012
190x111 cm
Geschultert
1995
148x146 cm
V.W.
2006
203x203 cm
Vorverurteilung,
2011
120x160 cm
Ansichts-Sahe
2011
DÄMMER - ERINNERUNG
Urlaub
2012
100x100 cm
Das universelle1
2012
190x111 cm
Zusatz-Harmonie
2009
120x180 cm
CH.M.
2006
203x203 cm
Steiermarkhof
Asia
111x92 cm
Hand-Habung
2012
99,5x94 cm
Ohne Titel
1993
164x239 cm
Dreifach-gedanke2
2011
120x80 cm
Sitzender Krieger
1993
146x118 cm
H.K.
2006
240x180 cm
Seiten-blick
2012
65x81 cm
Sehenswert
1996
125x150 cm
Ohne Titel
1993
143x149 cm
Kopf-stoss
2012
80x70 cm
Das universelle3
2012
190x111 cm

Herbert SoltysUrodzony w 1956 w Graz, Austria.
1976 absolwent Kunstgewerbeschule Ortweinplatz/HTBLA Graz (wydział malarstwa - Prof. O. Brunner). Artysta rozwija swój  kosmopolityczny styl z dużą skłonnością do techniczno-formalnych rozwiązań plastycznych jak i też potrzeby starcia teorii i historii  sztuki ze sztuką naszego czasu. 1980-1985 pracuje na wydziale scenografii na Universität für Musik und Darstellende Kunst, Graz 1986-2007 prowadzi warsztaty scenografii VEREINIGTEN BÜHNEN GRAZ Te dwa doświadczenia miały wpływ na ugruntowanie Jego indywidualnego filozoficzno-teoretycznego podejścia do sztuki, które formułował już we wczesnych dziełach. 1985 Herbert Soltys zakłada w Graz atelier "Herbert Soltys" , gdzie pracuje od 1990 do 2007 wspólnie z grupą Künstlerkollektiv INTRO GRAZ SPECTION. Od 2007 artysta niezależny. Nagrody i uznanie, TV - reportaże, wywiady radiowe, jak i artykuły prasowe w Europie, Ameryce i Afryce świadczą o jego artystycznej istotności. Brał udział w licznych indywidualnych i grupowych projektach i wystawach  w galeriach i muzeach w Europie i USA.

Dokumentacja