CH.M.
2006
203x203 cm
H.K.
2006
240x180 cm
Hand-Habung
2012
99,5x94 cm
Kopf-stoss
2012
80x70 cm
DÄMMER - ERINNERUNG
Geschultert
1995
148x146 cm
Zusatz-Harmonie
2009
120x180 cm
Das universelle 2
2012
190x111 cm
Seiten-blick
2012
65x81 cm
Das universelle1
2012
190x111 cm
Dreifach-gedanke2
2011
120x80 cm
Vorverurteilung,
2011
120x160 cm
Portrait einer Sitzenden
2000
69x49.5 cm
Urlaub
2012
100x100 cm
Das universelle3
2012
190x111 cm
Sehenswert
1996
125x150 cm
Sitzender Krieger
1993
146x118 cm
V.W.
2006
203x203 cm
Ansichts-Sahe
2011
Asia
111x92 cm
Ohne Titel
1993
143x149 cm
Dreifach-gedanke1
2011
120x80 cm
Ohne Titel
1993
164x239 cm
Steiermarkhof

Herbert SoltysUrodzony w 1956 w Graz, Austria.
1976 absolwent Kunstgewerbeschule Ortweinplatz/HTBLA Graz (wydział malarstwa - Prof. O. Brunner). Artysta rozwija swój  kosmopolityczny styl z dużą skłonnością do techniczno-formalnych rozwiązań plastycznych jak i też potrzeby starcia teorii i historii  sztuki ze sztuką naszego czasu. 1980-1985 pracuje na wydziale scenografii na Universität für Musik und Darstellende Kunst, Graz 1986-2007 prowadzi warsztaty scenografii VEREINIGTEN BÜHNEN GRAZ Te dwa doświadczenia miały wpływ na ugruntowanie Jego indywidualnego filozoficzno-teoretycznego podejścia do sztuki, które formułował już we wczesnych dziełach. 1985 Herbert Soltys zakłada w Graz atelier "Herbert Soltys" , gdzie pracuje od 1990 do 2007 wspólnie z grupą Künstlerkollektiv INTRO GRAZ SPECTION. Od 2007 artysta niezależny. Nagrody i uznanie, TV - reportaże, wywiady radiowe, jak i artykuły prasowe w Europie, Ameryce i Afryce świadczą o jego artystycznej istotności. Brał udział w licznych indywidualnych i grupowych projektach i wystawach  w galeriach i muzeach w Europie i USA.

Dokumentacja