Wybrane nagrody i stypendia

Wybrane nagrody i stypendia:

2020 Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2017 Wyróżnienie, 43 Biennale Malarstwa "Bielska Jesień", Artinfo

2016 Zgłoszenie do paszportów Polityki

2013 I Międzynarodowy konkurs Malarski Modessque, wyróżnienie

2013 Konkurs Gepperta, dwie nominacje

2013 „Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie”, Nagroda Artystyczna UAP; Nagroda Kolekcjonerów

2011 Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2011 Nagroda Przeglądu Młodej Sztuki "Świeża krew", "Socato", Wrocław

2011 Stypendium Marszałka Województwa Śląskiego, projekt: "Rodzisko"

2011 Artystyczna Podróż Hestii, nagroda główna 


Natalia Bażowska Spotkanie

Dokumentacja