Bibliografia - Wanda Gołkowska

Wybrana bibliografia:

I . Opracowania ogólne:

 • Bogucki, Sztuka Polski Ludowej, Warszawa 1983
 • 20 plenerów spod znaku geometrii, red. B. Kowalska, Elbląg 2004
 • Hermansdorfer, Artyści Wrocławia 1945-1970, Wrocław 1996
 • Juszkiewicz, Cień modernizmu, Poznań 2013
 • Kępińska, Nowa sztuka. Sztuka polska 1945-1978, Warszawa 1981
 • Kostołowski, Sztuka i jej meta-. Teksty z lat 1968-2003, Kraków 2005
 • Kowalska, Fragmenty życia. Pamiętnik artystyczny 1967-1973. Moja kolekcja - dary od przyjaciół, Radom 2010
 • Kowalska, Polska awangarda malarska 1945-1980. Szanse i mity, Warszawa 1988
 • Lachowski, Awangarda wobec instytucji. O sposobach prezentacji sztuki w PRL-u, Lublin 2006
 • Ludwiński, Epoka błękitu, Kraków 2003
 • Nader, Konceptualizm w PRL, Warszawa 2009
 • Od awangardy do postmodernizmu [Encyklopedia kultury polskiej XX wieku], red. G. Dziamski, Warszawa 1996
 • Olszewski, Dzieje sztuki polskiej 1890-1980, Warszawa 1988
 • Refleksja konceptualna w sztuce polskiej. Doświadczenie dyskursu: 1965- 1975, red. R Polit, R Woźniakiewicz, Warszawa 2000
 • Sympozjum plastyczne Wrocław 70, red. D. Dziedzic, Z. Makarewicz, Wrocław 1983
 • Sztabińska, Geometria a natura. Polska sztuka abstrakcyjna w drugiej połowie XX wieku, Warszawa 2010
 • Wojciechowski, Młode malarstwo polskie 1944-1974, Wrocław- -Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975
 • Wrocław sztuki. Sztuka i środowisko artystyczne we Wrocławiu 1946-2006, red. A. Saj, Wrocław 2006
 • Zbroja, W poszukiwaniu utraconych znaczeń. Międzyczas i Układy Otwarte w sztuce Wandy Gołkowskiej, Wrocław 2015

II . Wybrane katalogi wystaw i przewodniki

 • Das befreite Wort im offenen Buch. Der Stadt Hunfeld. 125 Textformen aus
 • Hausfassaden und Objekten, red. Blum, K. Hochberger, Hunfeld 1999
 • Dzikie pola. Historia awangardowego Wrocławia. Przewodnik, red. D. Monkiewicz, Zachęta, Warszawa 2015
 • Galeria odNOWA. 1964-1969, oprac. R Piotrowski, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 1993
 • Ideo-metrie: Wanda Gołkowska, Jan Chwałczyk, Zbigniew Makarewicz, Leon Podsiadły, Paweł Lewandowski-Palle, Piotr Błażejewski, Anna Kołodziejczyk, Krystian Truth’ Czaplicki, Daria Milecka, Urszula Śliz, teksty: A. Bandura, R. Różański, U. Śliz, Wrocław 2014
 • Język geometrii, tekst B. Kowalska, CBWA, Warszawa 1984
 • Kolekcja sztuki współczesnej Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 2004-2011, red. D. Monkiewicz, Muzeum Współczesne Wrocławia, Wrocław 2012
 • Kontynuacja i Sprzeciw, red. D. Milecka, teksty D. Milecka, J. Chwałczyk, Galeria Miejska, Wrocław [2000]
 • Wanda Gołkowska, tekst B. Kowalska, Galeria 72, Chełm 1980
 • Otwarta galeria. Formy przestrzenne w Elblągu. Przewodnik, red. J. Denisiuk, Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląg 2006
 • Polska abstrakcja analityczna I, tekst Z. Makarewicz, Galeria Awangarda, Wrocław 1994
 • Wanda Gołkowska. Jan Chwałczyk. Katalog wydany z okazji 40-lecia pracy twórczej w Muzeum Architektury we Wrocławiu, tekst B. Kowalska, Muzeum Architektury, Wrocław 1994
 • Wanda Gołkowska. Jan Chwałczyk. Rysunek, malarstwo, formy przestrzenne, teksty W. Gołkowska i J. Chwałczyk, Ośrodek Kultury .Wzgórze Zamkowe”, Galeria Zamkowa, Lubin 2002
 • Zeichen und Licht. Wanda Gołkowska. Jan Chwałczyk, tekst J. Blum, Projekt-Galerie “NewSpace”, Fulda 1990

  III. Ważniejsze źródła i publikacje autorskie
 • Gołkowska, Czy sztuka jest tylko przestrzenią intelektualną człowieka?, „Format" 1992, nr 1-2 (6-7), s. 30-3 I
 • Gołkowska, Gra o sztukę Jerzego Ludwińskiego, „Odra" 2002, nr 2W. Gołkowska, List otwarty, „Sztuka” 1978, nr 4/5
 • Gołkowska, Układ otwarty część II , Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2006
 • Gołkowska, Układ otwarty jako proces twórczy / Open System as a Creative Process, Galeria BWA Awangarda we Wrocławiu, Wrocław 2001
 • Gołkowska, Układy otwarte, „Odra” 1968, nr I

  IV. Artykuły:
 • Baworowska, Linia i barwy, „Odra” 1994, nr 6
 • Kościelak, Wanda Gofkowska, http://www.zpap.wroclaw.pl/golkowska-wanda (data dostępu: 20 VI 2015)
 • Kowalska, Język geometrii a tendencje analityczne w sztuce, „Format” 2000, nr 3 (35/36)
 • Kowalska, Podwójna retrospektywa (0 wystawie Wandy Gołkowskiej i Jana Chwałczyka), „Format” 1994, nr 1-4(14/17)
 • Ludwiński, Proces twórczy czy produkcja przedmiotów, „Odra” 1968, nr I
 • Matuszkiewicz, Wanda Gołkowska, http://culture.pl/pl/tworca/wanda-golkowska (data dostępu: 20 VI 2015)
 • Morawski, Konceptualizm obcy i rodzimy, „Projekt” 1975, nr 3
 • Prodeus, Otwarte horyzonty, „Art & Business” 2006, nr 9
 • Saj, Dominacja sztuki intelektualnej? (pytanie o specyfikę sztuki wrocławskiej), „Format” 1992, nr 1-2 (6-7)
 • Sztabiński, Tautologie konceptualistyczne, „Sztuka i Dokumentacja” 2012, nr 6
 • T Woźniak-Książek, Geometria w rzeźbie polskiej, „Orońsko. Kwartalnik Rzeźby” 1997, nr I -2

 

 

 

Dokumentacja