Jarosław Kozłowski CUDZYSŁOWY

Jarosław Kozłowski CUDZYSŁOWY Książka jest próbą opowiedzenia o praktyce artystycznej Jarosława Kozłowskiego, opowiedzenia głosami dziesięciu autorów ? historyków i krytyków sztuki, badaczy współczesnej kultury, kuratorów współpracujących z artystą. Zebrane w książce teksty zostały napisane z różnych perspektyw badawczych i dają wgląd w różne aspekty twórczości artysty. Jarosław Kozłowski, uważany za czołową postać ruchu konceptualnego, jest autorem książek artystycznych, inicjatorem wielu znaczących wydarzeń, współautorem międzynarodowej wymiany artystycznej SIEĆ/NET, twórcą Galerii Akumulatory 2 w Poznaniu, kuratorem wystaw, profesorem wielu uczelni i przede wszystkim artystą, którego sztuka stała się ważnym odniesieniem dla młodszych generacji twórców nawiązujących do tradycji refleksji konceptualnej. Z dotyczącymi tej tradycji uproszczeniami polemizują autorzy niniejszej książki w reinterpretacjach praktyki Kozłowskiego, zwłaszcza w analizach wątków zarzucanych bądź nigdy niepodejmowanych w ramach przywiązania do pewników ?konceptualnych paragrafów?. Cudzysłowy są wielogłosem sytuującym twórczość Kozłowskiego w splocie różnych dyskursów artystycznych i historycznych. Teksty pisane z punktu widzenia różnych doświadczeń kulturowych pozwalają spojrzeć na jego sztukę w szerszej perspektywie i w kontekście geografii artystycznej konstruowanej poza hierarchią uniwersalnych kanonów. Książka pod redakcją Bożeny Czubak Autorzy tekstów: René Block Bożena Czubak Sabine Folie Cristina Freire Alicja Kępińska Ewa Mikina Luiza Nader Piotr Piotrowski Russell Radzinski Szymon Wróbel Książka do nabycia w Fundacji Profile

Dokumentacja