O sobie

Urodziłem się w 1938 roku w Wilnie. Studiowałem na ASP w Krakowie i Katowicach, gdzie w 1962 otrzymałem dyplom. W połowie lat sześćdziesiątych byłem związany z Galerią Krzywe Koło (gdzie w 1963 miałem pierwszą indywidualną wystawę) i innymi działaniami Mariana Bogusza. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych byłem współzałożycielem kręgu ONEIRON. W tym samym okresie założyłem galerię KATOWICE i byłem organizatorem trzech Katowickich Spotkań Twórców i Teoretyków Sztuki. W latach 1967-1974 wspólnie z Henrykiem Wańkiem podejmowaliśmy szereg różnych działań artystycznych, translatorskich i wydawniczych. Nieco później prowadziłem podziemne wydawnictwo buddyjskie i byłem organizatorem pierwszej gminy buddyjskiej w Polsce. W końcu roku 1978 wyjechałem do Stanów Zjednoczonych. Tam, w 1979 korzystałem ze stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, a później przez pewien czas brałem udział w działalności prosolidarnościowej. W Nowym Yorku i U.S.A. miałem dziewięć wystaw indywidualnych. W końcu roku 1992, po trzynastu latach, powróciłem do Katowic. W połowie tego samego roku miałem duży, nieco retrospektywny, pokaz w BWA Katowice. Później, kilkadziesiąt wystaw w Katowicach i innych miastach. Przede wszystkim zajmuję się malarstwem. Również grafiką, tkaniną (aplikacja), działaniami parateatralnymi, czasem piszę. Bywam również kuratorem wystaw (jak Hansa Bellmera w roku 2002).

Dokumentacja