Hayter litografii

Dla mnie zdaniem, którym można podsumować Tadeusza Łapińskiego zarówno jako artystę jak i człowieka jest to, że jako artysta wydaje się stanowić jedność z Kosmosem. Nie wdając się w szczegóły teorii porządku i chaosu, które zdają się zajmować umysły naukowców i artystów w nadchodzącym końcu naszego wieku, jedną główną cechą twórczości Łapińskiego w ostatnich trzech dekadach była koncepcja wszechświata i miejsca jednostki w ramach makrokosmosu. Nawet w latach 1976—1978 kiedy był chory, a parę razy prawie bliski śmierci, wygląda na to, że stanowił jedność z Wszechświatem. Jego wcześnie dojrzała twórczość, począwszy od pierwszego wyjazdu do Pratt Graphic Center w No­wym Jorku, koncentrowała się na użyciu abstrak­cyjnych symetrii form i koloru, które odzwierciedlały podniecenie wyprawami w przestrzeń kosmiczną i na Księżyc w latach 1962—65.Jego twórcza intuicja, co do porządku i przestrzeni, wyprzedzała te naukowe osiągnięcia, które dziś opisujemy jako teorię chaosu. Fractel geometria miała dopiero być odkryta lub przynajmniej określona, a już prace Łapińskiego z początkowego okresu jego twórczości są jego własnymi fractel - - podobnymi rozwiązaniami w stosunku do odwiecznych proble­mów estetycznych — związku porządku z chaosem, czy jedności w różnorodności. Być może najbardziej ekscytującym okresem w jego życiu twórczym był ten, kiedy jako raczej młody polski artysta zapoznał się po raz pierwszy z pracami „avante gardę", które tworzono w latach 60-tych w mieście Nowy Jork. Kiedy po raz pierwszy przybył do Pratt Graphic Center, tryskał nowymi pomysłami dotyczą­cymi formy i koloru w litografii, które zrewolu­cjonizowały w owym czasie świat druku w Nowym Jorku.Porzucił odbijanie z kamienia litograficznego na rzecz wielokrotnych płyt i litografii fotograficznej, która daje mu możliwość stosowania kolorów, wielokrotnych wizji nakładanych jedna na drugą w nieskończonej ilości kombinacji. On rzeczywiście rozpętał rewolucję w dziedzinie druku grafik, a Alan Fern nazwał go Hayterem litografii.

Harold Mc, Whinnie

Dokumentacja