Bibliografia

Sobczyk M.,Rodowód twórczości plastycznej. Praca dyplomowa pod kier. Włodarczyka W., ASP, Warszawa 1980 [mpis w Arch. ASP]
Sobczyk M., Moje pojmowanie malarstwa, (w:) Nasza galeria, w: "Za i Przeciw" 1980 nr 21
Sobczyk M., Człowiek idący przez życie..., (w:) Jarosław Modzelewski. Malarstwo, Galeria Sztuki Współczesnej, Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 1981
Sobczyk M., Modzelewski J. Idzie nowe, kolorowe..., w: "Oj dobrze już" 1984, nr 1 wiosna
Sobczyk M., Malarstwo dla dzieci i młodzieży. Odejście 6-latków,w: "Oj dobrze już" 1984, nr 2 lato
Rottenberg A., "Fabryka" i okolice, w: "Icsacahiers" (Belgia) 1984 nr 2-3
Sobczyk M., 0 kobiecie, która umarła z miłości do męża, w: "Oj dobrze już" 1985, nr 3 zima
Sobczyk M., Kto zamyka kibel w tej piramidzie?, w: "Oj dobrze już" 1985, nr 3 zima
Sobczyk M., Brak wydarzeń, które pobudzają wyobraźnię, u przeddzień pobudzenia, w: "Oj dobrze już" 1985, nr 3 zima
Piakor S., Artyści nowej formacji, w: "Tak i Nie" 1985, nr 14
Modzelewski J., Sobczyk M., Dlaczego nie przyjechałeś!?, (w:) Tylko dzisiaj wieczorem kochanie, BWA, Lublin 1985
Sobczyk M., Maciek, słodzisz?, w: "Oj dobrze już" 1985, nr 4 wiosna
Sobczyk M., Chciałbym, żeby wystawa..., (w:) Marek Sobczyk (Warszawa). Jak Polskie Malarzie Malujoó. Pokaz prac. Galeria Zderzak, Kraków 1985
Sobczyk M., Rozszerzenie perspektyw seksualnych, [wygł. 25 X 1985 na otwarciu wyst. ind. w Galerii Zderzak], w: "Oj dobrze już" 1985, nr 5 jesień
Rozmowa z Markiem Sobczykiem (w:) Gutowska M., Nowe malarstwo..., ASP, Warszawa 1985
Sobczyk M., Uniwersał Listopadowy (tekst poza wydarzeniami), (w:) Kto wodzi ten promień wodzący. Obrazy Galeria Wieża, Warszawa 1985
Sobczyk M., Przypadek z krową w sztuce polskiej [wygł. podczas wyst. R. Woźniaka w BWA Lublin] w: "Oj dobrze już" 1985, nr 6 jesień
Sobczyk M., Potem tych ujrzysz, w: "Oj dobrze już" 1985, nr 5 jesień
Włodarczyk W., Stan wojenny a sztuka młodych [wygł. 29 VI 1984], w: "Materiały Koła Naukowego Instytutu Historii Sztuki", Zeszyt pierwszy. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1986
Rottenberg A., Orte Kunst in der achtziger Jahren in Polen, (w:) Idee, Raum, Konstruktion, Kunsthalle, Bielefeld 1986
Wojciechowski A., Plastyka po 1981 roku, (w:) Świadectwo wspólnoty, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1986
Gutowska M., Nowe malarstwo, w: "Zeszyty Naukowe ASP w Warszawie" 1986, zesz. 1/17/1986
Sobczyk M., płacz chłopca nad rodzącą krową (w:) Twoim bohaterem hołoto jest nuda przynosząca nieszczęście, Galeria Wielka 193 Poznań 1986
Sobczyk M., First be a smali artist..., (w:) Gruppa [teksty angJ, Warszawa 1986
Morzuch M., Nowe malarstwo w Polsce, 1984, (w:) Sztuka polska po 1945 r., Warszawa 1987
Kowalska B., Kunstlergruppierungen in Polen, (w:) Kunstler gruppen zeigen Gruppenkunstwerke, Kassel 1987
Rottenberg A., Des Uberschreiten [Przekroczenie],w: "NIKE. New Art in Europe" 1987, nr 19
Tarabuła, M. Żuje wszystko, co zobaczy (Uwagi o nowym malarstwie), w: "Res Publica" 1987, nr 2
Modzelewski J., Sobczyk M., Hala walki pałką. Polacy rasa wspaniała Szatniarze Sztuki, (w:) Utrudniają zwierzętom wypluwanie wziętych do pyska przedmiotów. Galeria Desa "Nowy Świat", Warszawa 1988
Rudomino T., Każdemu czasowi jego sztuka..., w: "Kultura" 1988, nr 33
Folga-Januszewska D., Graphics - New Trends, New Bxperiments, w: "Poland" 1988, nr 4
Rudomino T., Pejzaż (fragmenty), w: "Sztuka Polska" 1988, nr 1 (52)
Rudomino T., Rozpoznanie, w: "Sztuka Polska" 1988, nr 3 (54)
Stanisławski K., Htoda sztuka lat 80. Nowa ekspresja II, w: "Student" 1988, nr 6
Żmijewski T., Jeszcze o nowym malarstwie, w: "Sztuka Polska" 1988, nr 3 (54)
Młoda sztuka lat 80 ...skąd i dokąd? (dyskusja), w: "Sztuka" 1988, nr 3
Wierzchowska W., Sąd nieocenzurowany, czyli 23 wywiady z krytykami sztuki, Wyd. Film i Literatura, Łódź 1989
Sztuka najnowsza. Co słychać, pod red. Sitkowskiej M., Wydawnictwo Andrzej Bonarski, Warszawa 1989
Sobczyk M., Ein Psycholog erlebt das Konzentrationslager (w:) Marek Sobczyk, Ein Psycholog erlebt das Konzentrationslager, Pawilon SARP, Warszawa 1989
Bołdok S., Ile za sztukę?, w: "Art & Business" 1989, nr 1
Jabłonkowska Z., Krzywa gęba Gruppy, w: "Ład" 1989, nr 17
Michalski J., Potęga i poezja dwuznaczności, w: "Magazyn Artystyczny" 1989, nr 4
Miliszkiewicz J., Paleta 10 mistrzów. Nabywca nie może wpadać w rynkowe pułapki, w: "Przegląd Tygodniowy" 1989, nr 6
Stanisławski K., "Gruppa", (w:) Krytycy o nas, BWA, Sopot 1989
Stanisławski K., Od nowej ekspresji do po-ekspresji, (w:) Red & White, Warszawa 1989
Werbanowski J., Tupot bosych stóp, w: "Art & Business" 1989, nr 3
Sobczyk M., Szanowny Bólu i Szanowny Lęku przed bólem, (w:) Uoyzeck. Po co nam budy? Budy to my mamy w sobie. Teatr Studyjny w Łodzi, wyd. Gruppa, Warszawa 1989
Polish Realities. The Arts in Poland 1980-1989. Ed. by D.Pirie, J.Young, C.Carrell, Third Eye Centre, Glasgow 1990
Pracownią Dziekanka 1976-1987, oprac.T.Sikorski, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa 1990,
Włodarczyk W., Visual Arts, (w:) Polish Realities, Glasgow 1990
Lata osiemdziesiąte - sztuka mtodych, w: "Obieg" 1990, nr 11
Engelbrecht J., Jungę Kunst in Warschau, w: "Elle" [edycja niem] 1990, nr 10
Grewenig M.M.,, Polen Zeit Kunst, (w:) Polen Zeit Kunst, Sankt Augustin 1990
Rottenberg A., Pokolenie'80, (w:) Dialog, CSW, Warszawa 1990
Sitkowska M., Postawy i poglądy, w: "Projekt" 1990, nr 1
Sosnowski P., Alles f ngt an, normal zu sein, (w:) Polen Zeit Kunst, Sankt Augustin 1990
Stanisławski K., O Gruppie, cz.1, w: "BWArt" 1990, nr 2
Stanisławski K., Po-transawangarda polska, (w:) Jeunes Artistes Polonais, Villecroze 1990
Sobczyk M., Czym i dlaczego kobiety drążą w mężczyznach dziury i jak łatwo wyuzdana i piękna kobieta może usidlić mężczyznę (w:) Ekspresja lat 80-tych, Wydawnictwo Andrzej Bonarski, Warszawa 1990
Sobczyk M., 0 łaskę dla ciała, (w:) Ekspresja lat 80-tych, Wyd. Andrzej Bonarski, Warszawa 1990
Kochanowska U., Modzelewski J., Sobczyk M., Proponujemy Szkołę Sztuk Pięknych, w: "Obieg" 1991 nr 7
Marek Sobczyk. Nieczystość Niejednorodność i Nieprawda, BWA, Sandomierz 1991
Wierzchowska W., Powaga nie dawata szansy. Ryszard Grzyb (w:)Autoportrety, Agencja Wydawnicza Interster, Warszawa1991
Gerstner T., Polnische Kunst am Anfang der 90er Jahre, (w:) Kunst, Europa, Bonn-Bruhl 1991
Rottenberg A., Zur Situation der Kunst in Polen, (w:) Doppelte Identitt, Wiesbaden 1991
Stanisławski K., "Nowa ekspresja" i po, (w:) Konfrontacje Artystyczne, Toruń 1991
Wojciechowski A., Zdrada klerków, [w:] Czas niezależności - sztuka lat 80-tych. Ogólnopolskie Spotkanie Artystów i Krytyków w Krakowie, 23 i 24 lutego 1991 roku, w: "Głos Plastyków" Kraków 1991
Ziarkiewicz R., Doppelte Identitat, (w:) Doppelte Identitait, Wiesbaden 1991
Wojciechowski A., Czas smutku, czas nadziei. Sztuka niezależna lat osiemdziesiątych, WAiF, Warszawa 1992
Ślizińska M., Persónliche Erinnerungen, (w:) Frontiera 1'91, Bozen/Bolzano 1992
Sobczyk M., Kiedy słyszę: malarstwo Czapskiego..., w: "Gazeta Wyborcza" 1993 nr 1 (5 III)
Sobczyk M., 0 wyrazie moich uczuć u człowieka i zwierząt, (w:) Jochen Lempert. Historia naturalna. Mała Galeria ZPAF-CSW, Warszawa 1993,
Sobczyk M., Kurs Abstrakcji, Galeria Zderzak, Kraków 1996
Sobczyk M., Uproszczenie sztuki, Muzeum im. X. Dunikowskiego w Królikarni, Warszawa 1996
Sobczyk M., Dokładność i doskonałość obrazu, Bunkier Sztuki, Kraków 2001
Sobczyk M., Sześć głodów, trzynaście słów, Galeria Zachęta, Warszawa 2003
Sobczyk M., Kurs sublimacji, Zachęta Narodowa Galeria sztuki, Warszawa 2006

 

Dokumentacja