Nagrody

1998 r jako pierwszy malarz został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.
1999 roku Rada Miasta Krakowa przyznaje artyście srebrny medal "Cracoviae Merenti" za wielkie zasługi dla Krakowa. Także w tym roku Zarząd Okręgu Krakowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków przyznaje Jerzemu Nowosielskiemu Nagrodę im. Witolda Wojtkiewicza za wystawę małych obrazów abstrakcyjnych malowanych na deskach, zorganizowaną przez Starmach Gallery.

Dokumentacja