Kalendarium

XII. 2012     Obrona doktoratu na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

2008-11       Środowiskowe Studia Doktoranckie na Akademii Sztuk Pięknych w KrakowieV.

2005         Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa, promotor: prof. Andrzej 
Bednarczyk, tytuł pracy: „Sztuka, artysta, dzieło, piękno”

2000-2005   studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w KrakowieI-VI.

2003     półroczny staż Sokrates/Erasmus na Uniwersytecie w Wolverhampton w
Wielkiej Brytanii

1999/2000    studia na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dokumentacja