O Urbanowiczu Sebastian Cichocki

Podczas gdy większość współczesnych artystów stara się przybliżyć sztukę życiu, ułatwić jej odbiór i pozbawić ją tajemnej otoczki, śląski malarz Andrzej Urbanowicz brnie coraz bardziej w mistyczne uniesienia, traktując swoją twórczość jako swego rodzaju duchową podróż. Ścieżki jego poszukiwań prowadziły już przez buddyzm, zen, okultyzm, modyfikowanie świadomości za pomocą halucynogenów, alchemię, starożytną filozofię, psychologię jungowską czy też europejskie wierzenia przedchrześcijańskie.

Twórczość Andrzeja Urbanowicza to jednak nie tylko malarstwo - to także działania z pogranicza performance, teatru i ceremoniału. Powołał do życia Ligę Spostrzeżeń Duchowych, urządzał pokazy-misteria dla grupy wtajemniczonych przyjaciół, stworzył Teatr Oneiron, posługujący się "poetyką rytualnej anarchii, zacierający różnice między ceremoniałem a wydarzeniem mistycznym, pomiędzy erotyką a kosmiczną wzniosłością". Razem ze swoim przyjacielem Henrykiem Wańkiem organizował prowokujące happeningi, zachęcające publiczność do poddania się scenicznemu "ognisku dżumy i zbawczego niepokoju".

Cała jego twórczość przeszyta jest świadomością ludzkiego seksualizmu, który zwodzi umysł na meandry fetyszyzmu i autodestrukcji. Sztuka według Urbanowicza to igranie z ogniem. Przyjął postawę wędrowca, który wystawia swoje ciało i duszę na pokusy, po to, by dotrzeć do granic ludzkiego poznania. To artysta, o którego walczą potężne siły Dobra i Zła.

Niecodzienny esteta, charyzmatyk i ekscentryk - z pewnością jedna z najniezwyklejszych postaci współczesnej sztuki polskiej.

Sebastian Cichocki
Źródło „Ultramaryna”

Dokumentacja