Prace w zbiorach

Muzeum Narodowe, Warszawa
Muzeum Górnośląskie, Bytom
Muzeum Śląskie, Katowice
Muzeum Historii Katowic, Katowice
Muzeum Narodowe, Poznań
Muzeum Sztuki, Łódź
Muzeum Okręgowe, Koszalin
Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra
Muzeum Miejskie, Siemianowice Śląskie
Muzeum Częstochowskie, Częstochowa
Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno
Muzeum Miejskie, Racibórz
BWA, Katowice

Dokumentacja