Bibliografia

Bibliografia

(inc.:) Motywacje, dlaczego maluje.... 9 XII 1982, [w:] Kwiatkowski Z., Motywacje twórcze. Praca dyplomowa pod kier . Włodarczyk W., ASP. Warszawa 1983, mpis w Archiwum ASP

Pawlak W., Dwa spojrzenia na jedno Las. góra..., BWA, Lublin 1983

Pawlak W., Odczyt o abnegacji, [wygł. 12 XII 1983 na otwarciu wyst. R.Grzyba i R.Wożniaka "Itaka Itaka", druk w:] "Oj dobrze już" 1984, nr 1

Pawlak W., Przeczuwanie pewnego zjawiska w sztuce (Życie współczesnej fikcji), w: "Oj dobrze już" 1984, nr 1

Pawlak W., Siedem dni i siedem nocy fikcji, w: "Oj dobrze już" 1984 nr 1

Pawlak W., Dzień i noc wartości pozytywnych (Wokół wolnej-woli). 27 III I 1984. w: "Oj dobrze już" 1984, nr 1

Pawlak W., Rezerwat polskiej sztuki współczesnej i co dalej? (Odczyt nieodczytany na wystawie "Kobieta ucieka z masłem" 1984), w: "Oj dobrze już" 1984, nr 2

Modzelewski J.. Kilka uwag o twórczości niektórych artystów, w: "Oj dobrze już"1984, nr 2

Pawlak W., Dwa wiersze z wiersza pod tytułem trzy wiersze z dnia 30 V 1984 roku, w: "Oj dobrze już" 1984, nr 2 .(lato 1984)

Pawlak W., Watteau - szlachetny mistyfikator (Artysta na tle epoki), (tekst wygł 28 I 1985 na otwarciu wys. "Uchylenie rąbka tajemnicy z tradycyjnego warsztatu malarskiego" i 13 III -1985 na otwarciu wys. "Tylko dzisiaj wieczorem kochanie") w: "Oj dobrze już" 1985, nr 4

Pawlak W., Sztuka podziwu. Wystawa malarstwa, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Galeria SHS, Warszawa 1985

Pawlak W., Przed wszechpolskim zjazdem pseudointelektualistów. Tanga i Grupy, w: "Oj dobrze już" 1985, nr 3

Pawlak W., Traktat o Ewie Piechowskiej, I 1985, "Oj dobrze już" 1985, nr 3

Pawlak W.,Wycieram ręce z czerwonej farby (w:) Tylko dzisiaj wieczorem kochanie, BWA, Lublin 1985 1

Pawlak W., Przeciwko grupie. Przeciwko sobie. Przeciwko nihilizmowi, "Oj dobrze już" 1985, nr 4

Pawlak W., Credo zamalowującego napisy na murach; W krainie konflikcików i katastrofek; Z dnia na dzień staje się bardziej rosyjski, w: "Oj dobrze już" 1985, nr 4

Rozmowa z Włodzimierzem Pawlakiem. V 1985 (w:) Gutowska M., Nowe malarstwo..., ASP, Warszawa 1985

Pawlak W., Głęboki niepokój, niezwyczajny i niebezpieczny. Niebezpieczne odczucia, niewyraźne, nieuchwytne (Mowa pogrzebowa z wystawy "Kto wodzi ten promień wodzący"). wygł. 7 XI 1985 na otwarciu wyst ) w: "Oj dobrze już" 1985, nr 5

Pawlak W., Kupa kompostu i jej metafizyczny pył. (Odczyt przygotowany na biennale sztuki nowej Zielona Góra 1985), w: "Oj dobrze już" nr 5 (jesień 1985)

Pawlak W., Czy rozwiązanie moich... (w:) Włodzimierz Pawlak. Albo rybka albo pipka.... Galeria Zderzak. Kraków 1986

Pawlak W., Beznadzieja. (Odczyt z wystawy "Albo rybka, albo pipka": Galeria Zderzak. Kraków), w: "Oj dobrze już" 1986, nr 6

Pawlak W., Czy rowiązanie palących problemów Pawła Kowalewskiego jest komukolwiek potrzebne ?... (w:) Paweł Kowalewski. Galeria Na Ostrowie, Oddział Muzeum Archidiecezjalnego, Wrocław 1986.

Pawlak W., Jeszcze raz o rezerwacie sztuki, w: "Szkice" 1986 nr 4

Pawlak W., Czy rozwiązanie palących problemów Gruppy jest komukolwiek potrzebne? Czy malarstwo Gruppy jest komukolwiek potrzebne? Czy Grzyb. Kowalewski, Modzelewski. Pawlak. Sobczyk. Woźniak są komukolwiek potrzebni?, w: "Oj dobrze już" 1986, nr 6

Pawlak W., Ćwiczenia pesymistyczne, w: "Oj dobrze już" 1986, nr 6

Gutowska K., Nowe malarstwo, w: "Zeszyty Naukowe ASP w Warszawie", zesz. 1/17/1986, Warszawa 1986

Urbański S., O nowym malarstwie i nowej galerii, w: "Gazeta Krakowska" 1986, nr 106

Baranowa A., "Zderzak" i nowa sztuka, w: "Res Publica" 1987, nr 1

Rottenberg A., Das Uberschreiten [Przekroczenie], w: "NIKE. New Art in Europe" 1987, nr19

Taper [M.Sitkowska], Jak trudno zabić czas, w: "Szkice" 1987 nr 6

Grzyb R., Kowalewski P., Pawlak W., Widowisko teatralne "Chłodny jeleń w powidle", (w:) Recital. Grzyb. Kowalewski, Pawlak, Pracownia Dziekanka, Warszawa 1987

Grzyb R., Pawlak W., Artysta w świątyni słów o sztuce, (w :) Grupa "Gruppa". (Artysta w świątyni słów o sztuce), Galeria Na Ostrowie, Wrocław 1988

Dyskusja o środowisku plastyków, w: "Szkice" 1988, nr 8

Pawlak W., Notatki pośmiertne 1987-1988, w: "Oj dobrze już" 1988, nr 7

Pawlak W., Co za rozkosz śmierdzieć (Uwagi o polskich rzeczywistościach w Glasgow), w: "Szkice" 1989 nr 9

Pawlak W., Notatki pośmiertne 1987-1989 (w:) Włodzimierz Pawlak, Tablice dydaktyczne, Pawilon SARP, Warszawa 1989

Pawlak W., Jedyna nadzieja w Polakach - Henrykowi Karwowskiemu, (w:) Polak Niemiec Rosjanin, Warszawa 1989,

Sztuka najnowsza. Co słychać, pod red. Sitkowskiej M., Wyd. Andrzej Bojarski, Warszawa 1989

Morzuch M., Włodzimierz Pawlak, (w:) Polish Realities. New Art from Poland, Third Eye Centre, Glasgow, Muzeum Sztuki. Łódź. Glasgow 1988

Sitkowska M., Estetyka zapaści, (w:) Włodzimierz Pawlak. Tablice dydaktyczne, Pawilon SARP, Warszawa 1989

M.Sitkowska. Temat polityczny, (w:) Polak Niemiec Rosjanin, d.Zakłady Norblina, Warszawa 1989

Stanisławski K., "Gruppa", (w:) Krytycy o nas, BWA, Sopot 1989

Baranowa A.. Z Grazu. Z kim rozmawiać?. w: "Res Publica" 1989, nr 3

Jabłonkowska Z., Krzywa gęba Gruppy, w: "Ład" 1989, nr 17

Wisnowska M., [B.Majewska], Widziane, zapamiętane.... w: "Szkice" 1989, nr 9

Jarecka D., Dydaktyka i analiza (o nowych obrazach Włodzimierza Pawlaka), w: "Res Publica" 1989, nr 6

Michalski J.. Pawlak ma rosyjska dusze. w: "Magazyn Artystyczny" 1989, nr 2

Sitkowska M., Postawy i poglądy, w: "Projekt" 1990, nr 1

Stokłosa B., Pamięć i zapominanie. w: "Obieg" 1990 V

Stanisławski K., O Gruppie. cz.l, w: "BWArt" 1990, nr 2

Morzach M., Włodzimierz Pawlak, (w:) Dialog. Dokumentacja polsko-niemieckiej wystawy [...], wyd. Fundacja Egit, Warszawa 1990

Polish Realities. The Arts in Poland 1980-1989. Ed. by D.Pirie. J.Young. C.Carrell. Third Eye Centre, Glasgow 1990

Włodzimierz Pawlak (w:) Pracownia Dziekanka 1976-1987, oprac. Sikorki T., Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa 1990

Pawlak W., To co skłania Kiriłłowa do bezustannego straceństwa (w:) Ekspresja lat 80-tych, Wyd.Andrzej Bonarski, Warszawa 1990

Baranowa A., Znane, nieznane, w: "Dekada Literacka" [Kraków] 1991 nr 26

Piotrkowski K., Powaga jest treścią każdej gry (o białych obrazach Włodzimierza Pawlaka), w: "Obieg" 1992, nr 2-3

Wojciechowski A., Czas smutku, czas nadziei. Sztuka niezależna lat osiemdziesiątych, WAiF, Warszawa 1992

Gruppa 1982-1992, Galeria Zachęta, Warszawa 1992

Pawlak W., Wprowadzenie do bieli (wybór notatek) [notatki: 11 19 37,55, 71, 78, 94, 100. 105, 106, 113. 135. 150, 16l/l82' 186] , w "Zachęta" [gazetka] 1992 II-III

Majewska B., Grzyb, Kowalewski, Pawlak, Sobczyk, Woźniak -w Zachęcie [...], w "Zachęta" [gazetka] I 1993

Sitkowska M., Gruppa w Zachęcie, w "Format" 1993, nr 1-2 (10-11)

Rottenberg A. (rozm. E.Grygiel), Gruppa w Zachęcie - tylko inaczej..., w "Format" 1993 nr 1-2 (10-11)

Un-vollkommen. Die aktuelle Kunstszene in Polen, Museum Bochum, Bochum 1993

Thorsten A.S., Kunst neben dem Kriegsrecht  die Gruppe "Gruppa" im Warschau der 1980er Jahre,

Berlin  dissertation.de - Verlag im Internet GmbH, 2003


Dokumentacja