Ryszard Grzyb  - Nauka milczenia (Mandala pokoju...) 1999 olej

Ryszard Grzyb

Nauka milczenia (Mandala pokoju...) 1999 olej