Ryszard Grzyb  - Karta życie, karta śmierć

Ryszard Grzyb

Karta życie, karta śmierć