Ryszard Grzyb  - Ach jakże jest mi smutno z twojego powodu, że taki jesteś wesoły, że taki radosny

Ryszard Grzyb

Ach jakże jest mi smutno z twojego powodu, że taki jesteś wesoły, że taki radosny


Kup pracę