Marek Sobczyk  - Pierwsze imperium

Marek Sobczyk

Pierwsze imperium

Trzy podstawowe kolory. Dƒługość linii wzrasta wedƒług geometrycznego szeregu liczbowego [2, 4, 8, 16, 32...].