Jarosław Modzelewski  - Co? Gwiazda Dawida. Czym? Anarchicznymi nóżkami.

Jarosław Modzelewski

Co? Gwiazda Dawida. Czym? Anarchicznymi nóżkami.