Jarosław Modzelewski  - Co? Antagonizm. Czym? Zwierze?ciem i otoczeniem.

Jarosław Modzelewski

Co? Antagonizm. Czym? Zwierze?ciem i otoczeniem.