Marek Sobczyk  - Samotny pływak w jednym bucie

Marek Sobczyk

Samotny pływak w jednym bucie

To ja w Dębkach pƒływaƒłem samotnie w morzu dƒługie kwadranse (godziny?), a raz znalazƒłem wyrzucony przez morze but na kratkowanym protektorze.