Marek Sobczyk  - Estetyka

Marek Sobczyk

Estetyka


Kup pracę

Obraz rozważa zagadnienie estetyki, rozpisuje je w taki sposób, że jedna z estetyk mija się z drugą mimo, że jest to jedna i ta sama estetyka.