Artyści

 • Julita Malinowska

  Julita Malinowska ur. w 1979 roku. Studiowała na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem obroniła w 2005 roku. W 2011 roku ukończyła Środowiskowe Studia Doktoranckie na ASP w Krakowie. Artystka była wielokrotnie nagradzana. Zajęła II miejsce w konkursie Samsung Art Master (2005). Otrzymała Stypendium Twórcze Miasta Krakowa (2006) oraz Stypendium Fundacji Pro Artibus „Artist in residence” w Finlandii (2008). Artystka brała udział w wielu wystawach zbiorowych indywidualnych w kraju i za granicą. 

 • Marek Radke

  Urodził się w Olsztynie w 1952 roku. 
  Studiował sztukę i pedagogikę w Gdańsku i w Poznaniu oraz grafikę projektową we Frankfurcie nad Menem.
  W latach 80. wyemigrował najpierw do Finlandii, potem do Niemiec.  
  2008    Pollock-Krasner Foundation Grant NY, USA
  2012    Art Prize of the Kunstverein Paderborn and the Sparkasse Paderborn-Detmold
  Jest przede wszystkim malarzem. Równocześnie jednak od lat tworzy obiekty trójwymiarowe, w swej stylistyce wywodzące się z tradycji konstruktywizmu.

 • Michał Sowiński

  Urodził się 17 lipca 1934 r. w Krakowie dzieciństwo spędził we Lwowie. Od 1951 r. mieszka w Gliwicach. W 1961 r. współzałożyciel Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego. W 1972 r. roku przyznano mu tytuł Artiste FIAP (Federation Internationale de L' arte Photographique). Od 1978 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików w latach 1981-83 wykładowca fotografii na wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w latach 80.

 • Paweł Orłowski

  Paweł Orłowski – artysta rzeźbiarz, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiował na wydziale rzeźby (1995- 2000) ASP w Krakowie, w pracowni prof. Józefa Sękowskiego, oraz na Universität der Künste w Berlinie, w pracowni prof. Karlheinza Biederbicka. Laureat kilkudziesięciu nagród i wyróżnień polskich oraz międzynarodowych przeglądów sztuki, m.in. podwójna nagroda Międzynarodowego Festiwalu „Zdarzenia” (2000, 2001), Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2005), Stypendium Twórcze Miasta Krakowa (2005), Stypendium Universität der Künste (Berlin, 2005-2009). Brał udział w ponad 30 projektach artystycznych, wystawach i sympozjach na całym świecie (m.in. Kanada, USA, Niemcy, Włochy). Obecnie pełni obowiązki kierownika pracowni rzeźby na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

 • Rafał Pytel

  Absolwent Wydziału Malarstwa Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych; dyplom w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego, aneks z grafiki w pracowni prof. Zbigniewa Lutomskiego w 2000 roku. Pracuje jako asystent na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w pracowni rysunku prof. Allana Rzepki. Autor dziesięciu wystaw indywidualnych, uczestnik kilkudziesięciu zbiorowych. Interdyscyplinarny artysta, tworzy obiekty audiowizualne, reliefy. Zajmuje się grafiką, malarstwem i fotografią.

 • Reinhard Roy

  Analityczne spojrzenie na moje obiekty, rzeźby obrazy i prace na papierze z okresy trzydziestu lat twórczości, podobnie jak teoretyczne rozważania nad samym procesem twórczym, wskazują na punkt jako pojedynczą formę, punkt rastrowy w bliskiej sekwencji, koło jako charakterystyczną cechę mojej sztuki.

  Z tymi elementami stosowanymi dla kompozycji i rozwijanymi w każdym kierunku, przekroczyłem dwuwymiarowe obrazowanie, przestrzenny efekt na różnej bazie kolorystycznej poprzez wariacyjność dystansu punktów w strukturze. Nakrycie monochromatycznej płaszczyzny strukturą rastra, jego zmiennością i rotacyjnością prowadzi do następnego kroku pozornie wyimaginowanego - do płaszczyzny pracy albo poza nią, do odczucia przestrzeni. Dla mnie jest to bardziej niż logiczne aby pozostać w tych tematach, które zawierają spectrum możliwości dla interpretacji. W odniesieniu do wyników, proces tych indywidualnych obszarów, równolegle w czasie, prowadzą do czytelnej, nadchodzącej jedności designu, w szczególności kiedy są łączone na wystawie i potrafią rozwinąć ten efekt.

 • Richard Klank

  Richard Klank mieszka i pracuje w stanie Maryland, gdzie od ponad 30 lat wykłada teorię malarstwa i sztuki na Uniwersytecie Maryland. Jego samodzielne wystawy były prezentowane w Corcoran Gallery of Art., Smithsonian Museum of Art., waszyngtońskiej National Cathedral, w siedzibie Banku Światowego oraz w innych galeriach. Prace Klanka były wystawiane galeriach w Key West (Fred Gross Gallery, Artist Warehouse Gallery, Lois Locklear, Victoria Lesser and Fort Martello Museum oraz na wystawie retrospektywnej w Tennessee Williams Fine Arts Center) oraz w innych częściach USA - na Thanksgiving Square w Dallas, Arkos Gallery w Lenox w stanie Maryland i Chosen Land nad jeziorem Sabbath Day w stanie Maine. Jego sława sięga poza granice Stanów Zjednoczonych, o czym świadczą wystawy m.in.. w Museum of Modern Art w Rijece, w Brukseli, Moguncji czy Londynie.

 • Roman Maciuszkiewicz

  Roman Maciuszkiewicz - prof. UŚ ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach. Dyplom uzyskał w 1980 r. W latach 2002 – 2009 wykładał w ASP w Katowicach. Zorganizował 38 wystaw indywidualnych, brał  udział w ok. 90 pokazach zbiorowych, na których otrzymał kilkanaście nagród i wyróżnień. Prace w zbiorach m.in. Muzeum Śląskiego, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, BWA w Katowicach, Galerii Sztuki Współczesnej im. J.Tarasina w Kaliszu, Muzeum Historii Katowic i in.

 • Ryszard Grzyb

  Ryszard Grzyb urodził się w 1956 roku w Sosnowcu. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego (1976–1979) oraz na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1979–1981). Dyplom uzyskał w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego W latach 1982– 1992 był członkiem Gruppy, z którą wystawiał i uczestniczył w jej akcjach. Był też współzałożycielem i wydawcą pisma Gruppy – „Oj dobrze już”.Od połowy lat osiemdziesiątych odbył kilka podróży artystycznych: w maju i czerwcu 1986 razem z Ryszardem Woźniakiem przebywał na stypendium w Berlinie Zachodnim, w latach 1990–1991 w Kolonii na zaproszenie Rafała Jablonki, w 1995 ponownie w Niemczech na stypendium w Lamspringe, a w 1996 w Saignon na zaproszenie Kamili Regent i Pierre’a Jaccauda.Jego obrazy znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Galerii Zachęta, W Muzeach Okręgowych w Katowicach, Bytomiu, Toruniu, Bydgoszczy, Olsztynie, w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.Równolegle do malarstwa uprawia twórczość poetycką, zadebiutował jeszcze w okresie studiów we Wrocławiu. Swoje teksty publikował w „Nowym Wyrazie” (1980, 1981), „Miesięczniku Literackim” (1981), w piśmie „Oj dobrze już˝”, w publikacji Sztuka Najnowsza. Co słychać, pod red. M. Sitkowskiej (Warszawa 1989), i Young Poets of a New Poland, (London 1993) oraz w piśmie artystycznym "Tytuł roboczy" (2004). Jego "Zdania Napowietrzne" zostały wydane przez Świat Literacki (2005).W 2004 rozpoczął multimedialny projekt Zdania napowietrzne, w ramach którego kolekcjonuje krótkie sentencje poetyckie, „absurdalne haiku” jak mówi i umieszcza je w kontekście zupełnie obcym poetyckim eksperymentom – na billboardach, pocztówkach, ołówkach, kubkach, zmienia je w neony, tabliczki informacyjne. Poprzez zawłaszczenie przestrzeni przeznaczonej dla innego rodzaju komunikatów, artysta wzmacnia siłę ich przekazu, wywołując swego rodzaju suspens.Laureat Nagrody im. Jana Cybisa za 2010.

 • Ryszard Otręba

  Ryszard Otręba ur.1932 w Suszcu. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1953-59, oraz Pratt Institute Brooklyn, N Y 1966-67. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Członek XYLON-u Międzynarodowego Stowarzyszenia Grafików Drzeworytników w Winterthur, przewodniczący komitetu organizacyjnego Międzynarodowego BiennaleGrafiki w Krakowie 1985-1989, członek jury nagród Międzynarodowego Biennale Grafiki Użytkowej w Brnie 1974; Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie 1976, Międzynarodowego Biennale Wzornictwa Przemysłowego w Lublanie 1977, Międzynarodowego Latynoamerykańskiego Biennale Grafiki w San Juan Puerto Rico 1986, Międzynarodowego Triennale Grafiki w Winterthur 1987

 • Stanisław Dróżdż

  Stanisław Dróżdż, jeden z najważniejszych polskich artystów współczesnych, najbardziej znaczących artystów polskiej awangardy XX wieku i najwybitniejszy twórca poezji konkretnej.
  Urodził się 15 maja 1939 roku w Sławkowie. W roku 1955 przeniósł się do Wrocławia gdzie ukończył Technikum Ekonomiczne (1959) i filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim (studia w latach 1959-1964). Do końca życia mieszkał i tworzył we Wrocławiu. Zmarł 29 marca 2009 roku.
  W okresie studiów i bezpośrednio po nich pisał wiersze tradycyjne (lingwistyczne) i takimi zadebiutował w 1964 roku w piśmie „Arka”. Informator Klubu Młodzieży Artystycznej ZSP. Zdobył za nie szereg nagród na konkursach poetyckich. W 1965 roku otrzymał główną nagrodę na IV Kłodzkiej Wiośnie Poetyckiej – Kryształowego Lwa.
  Utwory konkretystyczne zaczął tworzyć w roku 1967, od początku określając je autorskim terminem „pojęciokształty”. Rok później zaprezentował je na wystawach: w lutym w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej i w grudniu w Galerii „Pod Moną Lisą” we Wrocławiu. Podczas trwania tej drugiej opublikował w miesięczniku „Odra” (1968, nr 12) tekst Pojęciokształty stanowiący rodzaj manifestu artystycznego, w którym sformułował podstawowe idee i założenia swojej twórczości.
  Pojęciokształty są jednocześnie tekstem i obrazem: konkretyzują plastycznie (graficznie) kształt materialny pojęcia […] są więc merytoryczno-formalnie syntetycznymi – jak ideogramy – kodyfikatorami rzeczywistości, integrującymi naukę (matematyka, logika) i sztukę (poezja, plastyka). Poprzez ekstremalnie uproszczony, ascetyczny w treści i w formie zapis można osiągnąć maksymalny efekt skojarzeniowy. Poezja konkretna, jako język radykalnego skrótu stanowi sygnał, impuls dla odbiorcy, od którego wkładu zależy obfitość odbioru, polegającego na „tworzeniu tekstu poetyckiego” torowanego kanwą „zapisu” (S. Dróżdż, Pojęciokształty).
  Od 1971 roku stale współpracował z Galerią Foksal w Warszawie, gdzie odbyła się większość premierowych pokazów jego dzieł. Od 1975 roku należał do Związku Polskich Artystów Plastyków.
  Dróżdż tworzył ze słów, liter, cyfr, znaków i przedmiotów dzieła realizowane w postaci maszynopisów, fotograficznych odbitek, komputerowych wydruków, obiektów, instalacji przestrzennych, prac interaktywnych. Prace pojedyncze, cykle i skomplikowane wieloelementowe systemy. Pomimo, że pojęciokształty przybrały formę wielu różnorodnych realizacji, stanowią dzieło całościowe, realizowane konsekwentnie - zgodnie z uformowaną przez autora na początku drogi twórczej koncepcją - przez całe życie.
  Twórczość Stanisława Dróżdża funkcjonuje przede wszystkim na gruncie sztuki, zaliczana najczęściej do konceptualizmu. Sam autor uważał się jednak zawsze za poetę – podstawowym źródłem jego inspiracji był język, matematyka i inne systemy znaków. Czuję się poetą. Bardziej poetą niż artystą […]. Mojej poezji bliżej do nauk ścisłych niż do sztuki – mówił w rozmowie z Natalią Kaliś („A4”, Magazyn, 2008, nr 56)Poezja konkretna jest dziedziną zupełnie integralną, natomiast może wykorzystywać środki innych dziedzin sztuki (nie poezji!), ale poprzez to nie przestaje być poezją konkretną (w rozmowie z Małgorzatą Dawidek Gryglicką - Stanisław Dróżdż, początekoniec. Pojęciokształty. Poezja konkretna. Prace z lat 1967-2007, Wrocław 2009, katalog wystawy).
  Utwory poety w ich kształcie ekspozycyjnym realizowane były według koncepcji i projektów autora we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin. Wykonywali je artyści plastycy, poligrafowie, informatycy i technicy.
  Dróżdż aktywnie propagował dziedzinę, w której tworzył. Był inspiratorem i animatorem ruchu konkretystycznego w Polsce. Zorganizował wiele wystaw, na których prezentował twórczość autorów polskich i zagranicznych– wśród nich były prezentacje prac Václava Havla oraz Iana Hamiltona Finlay’a. Przygotował także w latach 1979-1990 pięć sesji naukowych poświęconych temu nurtowi. Jest autorem antologii polskiej poezji konkretnej: Poezja konkretna. Wybór tekstów polskich oraz dokumentacja z lat 1967-1977, wydanej w 1978 roku. Publikacja ta była podstawą jego pracy magisterskiej obronionej w 1979 roku.
  W czasie swojej ponad 40-letniej pracy artystycznej otrzymał wiele nagród i wyróżnień. W 2002 roku został laureatem nagrody Fundacji Nowosielskich za twórcze i wizjonerskie połączenie dwóch duchowych dziedzin: sztuki i poezji.<
  Wziął udział w ponad 300 wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Reprezentował Polskę na najważniejszych prezentacjach poezji konkretnej, sztuki współczesnej, sztuki konceptualnej za granicą, m.in. sound text – ?concrete poetry – visual texts w Stedelijk Museum w Amsterdamie (1970-1972), 50. Biennale Sztuki w Wenecji (2003) oraz Beyond Geometry, Experiments in Form, 1940s-1970s w Los Angeles County Museum of Art w Los Angeles (2004).
  Prace Stanisława Dróżdża znajdują się w kolekcjach polskich i zagranicznych.

 • Stefan Gierowski

  Stefan Gierowski ur. 1925 r., Częstochowa. Przedstawiciel współczesnej awangardy malarskiej, studiował na ASP w Krakowie u Zbigniewa Pronaszki i Karola Frycza, od 1976 profesor ASP w Warszawie. Od 1949 mieszka i pracuje w Warszawie. Uprawiał początkowo malarstwo figuratywne. Nie nadaje swoim pracom tytułów, lecz nazywa je „Obrazami” i numeruje cyframi rzymskimi. Obrazy Stefana Gierowskiego inspirowane są abstrakcją typu informel oraz sztuką postkonstruktywistyczną, ale nie da się ich w pełni zakwalifikować do któregoś z tych stylów.

 • Tadeusz Łapiński

  Tadeusz Andrzej Łapiński urodził się 20 czerwca 1928 roku w Rawie Mazowieckiej, studiował malarstwo pod kierunkiem Artura Nacht-Samborskiego, a grafikę pod kierunkiem Józefa Pakulskiego i Józefa Toma w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W roku 1955 uzyskał dyplom. Jego talent i cechy osobowości otworzyły mu drogę do światowej kariery artystycznej. W 1963 roku wyjechał z Polski. Po pobycie w Jugosławii, Francji i Brazylii osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie od 1972 roku pełnił funkcję profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Stanu Maryland. Wykłada malarstwo i grafikę.

Pokazuje 16 - 30 z 36 elementów