Bruzda Paweł Pierściński

Artysta: Paweł Pierściński
Tytuł: Bruzda
Tematyka: Inne
Technika: Fotografia Analogowa monochromatyczna

Rok: 1976
Rama: Brak
Podłoże: Papier foto brom
ID: P59

2 500,00 zł

Paweł Pierściński


Paweł Pierściński - urodzony w 1938 roku w Kielcach, fotograf, publicysta, krytyk i teoretyk fotografii, działacz społeczny, organizator ruchu fotograficznego pejzażystów polskich, komisarz ogólnopolskich wystaw fotografii krajobrazowej, redaktor i współautor miedzy innymi Almanachu "mistrzowie polskiego pejzażu” oraz "Kielecka Szkoła Krajobrazu”.
Twórca i organizator kierunku artystycznego pod nazwą KIELECKA SZKOŁA KRAZOBRAZU. Fotografuje od 1952 roku, debiut wystawienniczy miał w 1955 roku. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików od 1964 roku. Członek Honorowy ZPAF – 1982 r. oraz członek honorowy wielu stowarzyszeń fotograficznych w Polsce, Honorowy Prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZPAF. Za twórczość fotograficzną oraz za społeczna działalność organizacyjną P. Pierściński otrzymał odznaczenia państwowe, między innymi Krzyż Oficerski i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz honorowe odznaczenia Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej w Genewie: AFIAP, EFIAP, EsFIAP. Prace fotograficzne P. Pierścińskiego znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz w zbiorach muzealnych w wielu krajach. Hasła imienne P.Pierściński znajdują się między innymi w Międzynarodowych Encyklopediach Fotografów oraz Międzynarodowych Słownikach Biograficznych.