Tadeusz Łapiński

Tadeusz Andrzej Łapiński urodził się 20 czerwca 1928 roku w Rawie Mazowieckiej, studiował malarstwo pod kierunkiem Artura Nacht-Samborskiego, a grafikę pod kierunkiem Józefa Pakulskiego i Józefa Toma w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W roku 1955 uzyskał dyplom. Jego talent i cechy osobowości otworzyły mu drogę do światowej kariery artystycznej. W 1963 roku wyjechał z Polski. Po pobycie w Jugosławii, Francji i Brazylii osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie od 1972 roku pełnił funkcję profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Stanu Maryland. Wykłada malarstwo i grafikę. Litografia barwna jest techniką, której T. Łapiński poświęcił najwięcej uwagi i wysiłku w swojej pracy twórczej. Jest on autorem oryginalnych rozwiązań w zakresie warsztatu grafiki kolorowej. Wyobraźnia artystyczna oraz technologia, w efekcie której uzyskuje się efekt wielobarwności i nasycenia kolorem stawiają T. Łapińskiego w czołówce współczesnej grafiki na świecie i są inspiracją dla młodych twórców, zwłaszcza w środowisku akademickim, gdzie T. Łapiński wykłada. Długa lista nagród artystycznych i wyróżnień, którymi obsypano T. Łapińskiego w wielu krajach na obu półkulach, odzwierciedla popularność jego sztuki. Przykładem niech będzie ogłoszenie dnia 9 grudnia "Dniem Tadeusza Łapińskiego" przez burmistrza stanu Kolumbia w Waszyngtonie w 1981 roku. Prace Tadeusza Łapińskiego wystawiane były w krajach Europy, Azji i obu Ameryk, liczba jego wystaw sięga dwustu. Grafiki Łapińskiego znajdują się w zbiorach wielu muzeów na świecie, m. in.: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku, Muzeum Narodowym w Warszawie, Narodowym Centralnym Instytucie Sztuki w Pekinie, Muzeum Albertina w Wiedniu, Bibliotece Narodowej w Paryżu, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Turynie, Muzeum Narodowym w Ottawie, Muzeum Sztuki w San Francisco. Grafika Łapińskiego znajduje się w renomowanych kolekcjach na świecie. Dla twórczości T. Łapińskiego najbardziej charakterystyczna jest sztuka abstrakcyjna, uprawiana od czasu studiów w Polsce poprzez wszystkie etapy rozwoju osobowości artystycznej.

Pokazuje 1 - 1 z 1 pozycji
Pokazuje 1 - 1 z 1 pozycji