Michał Sowiński

Urodził się 17 lipca 1934 r. w Krakowie dzieciństwo spędził we Lwowie. Od 1951 r. mieszka w Gliwicach. W 1961 r. współzałożyciel Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego. W 1972 r. roku przyznano mu tytuł Artiste FIAP (Federation Internationale de L' arte Photographique). Od 1978 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików w latach 1981-83 wykładowca fotografii na wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w latach 80. Wykładowca na Wyższym Studium Fotografii przy Ministerstwie Kultury i Sztuki, przede wszystkim fotografii przemysłowej, głównie w Łucznicy wykładowca na kursach i seminariach, najczęściej organizowanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Fotograficznych na zamku w Uniejowie publikował zdjęcia w krajowych i zagranicznych albumach, książkach i specjalistycznych periodykach wydał szereg autorskich kalendarzy dwukrotnie otrzymał Dyplom Ministra Kultury i Sztuki "Za zasługi w Upowszechnianiu Kultury", "Zasłużony Działacz Kultury", "Zasłużony dla Fotografii Polskiej" w 1985 r. otrzymał Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Gliwice ma indywidualną stronę w "Photographers Encyclopedia International - 1839 to the present" (Genewa 1989). Uprawia fotografię reportażu i aktu, symboliczną oraz reklamową. Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych oraz uczestnikiem kilkudziesięciu wystaw międzynarodowych i ogólnopolskich jego fotografie posiadają w swoich zbiorach Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum w Gliwicach, archiwum ZG ZPAF oraz kolekcjonerzy prywatni. Zmarł 26 grudnia 2009 roku

Pokazuje 1 - 1 z 1 pozycji
Pokazuje 1 - 1 z 1 pozycji