Roman Maciuszkiewicz

Roman Maciuszkiewicz - prof. UŚ ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach. Dyplom uzyskał w 1980 r. W latach 2002 – 2009 wykładał w ASP w Katowicach. Zorganizował 38 wystaw indywidualnych, brał  udział w ok. 90 pokazach zbiorowych, na których otrzymał kilkanaście nagród i wyróżnień. Prace w zbiorach m.in. Muzeum Śląskiego, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, BWA w Katowicach, Galerii Sztuki Współczesnej im. J.Tarasina w Kaliszu, Muzeum Historii Katowic i in.


Zajmuje się głównie malarstwem, od pewnego czasu realizując prezentacje indywidualne konstruuje je tematycznie; ważniejsze to: Metropolis, Fabryka snów, Imaginacje, Symetria, Nocą, Tam… zamykając prace w cykle, które wzajemnie się uzupełniają, przenikają i są pretekstem do rozwijania kolejnych tematów. W latach 90. krótko zajmował się performance i obiektami sztuki współpracując z grupą „ 4” (M. Kamieński, R. Kalarus, L. Jaszczuk). Obok praktyki artystycznej i dydaktycznej w kręgu jego zainteresowań jest teoria sztuki. W latach 1993 – 2001 współredagował pismo kulturalne Opcje publikując zarówno w nim, jak i w kilku innych periodykach o zasięgu ogólnopolskim (Exit – Nowa Sztuka w Polsce) jak i regionalnym (Śląsk) liczne teksty o sztuce – dotyczące jej historii i współczesności. W 2010 roku opublikował w Wydawnictwie Uniwersyteckim UŚ zbiór esejów zatytułowany Obrazy. Intuicje. Imaginacje.

Pokazuje 1 - 4 z 4 elementów
Pokazuje 1 - 4 z 4 elementów