Stefan Gierowski

Stefan Gierowski ur. 1925 r., Częstochowa. Przedstawiciel współczesnej awangardy malarskiej, studiował na ASP w Krakowie u Zbigniewa Pronaszki i Karola Frycza, od 1976 profesor ASP w Warszawie. Od 1949 mieszka i pracuje w Warszawie. Uprawiał początkowo malarstwo figuratywne. Nie nadaje swoim pracom tytułów, lecz nazywa je „Obrazami” i numeruje cyframi rzymskimi. Obrazy Stefana Gierowskiego inspirowane są abstrakcją typu informel oraz sztuką postkonstruktywistyczną, ale nie da się ich w pełni zakwalifikować do któregoś z tych stylów. Stefana Gierowskiego określa się również mianem kontynuatora szkoły koloryzmu, dzięki wyszukanej grze faktur i kolorów. W latach 60. jego prace przybliżyły się do kierunków wizualistycznych, w latach 70. natomiast większą uwagę poświęcał wzajemnemu oddziaływaniu pól barwnych. W latach 80. doszło do tego poszukiwanie form artystycznych, które mogłyby spełniać w jego pracach funkcje pojęć werbalnych („Malowanie Dziesięciorga Przykazań”, 1986 r.). Z jego pracowni pochodzi wielu członków grupy artystycznej Gruppa. Stefan Gierowski jest laureatem Nagrody im. Jana Cybisa przyznawanej za całokształt twórczości (1980 r.) oraz Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa (2005 r.).

Chwilowo brak produktów tego artysty w naszym sklepie.