Ny2bccmk
Postać
1967
56 x 76 cm
Obiekt Geometryczny (Hermes Łowca dusz)
1976/2001/
197 x 96 cm
Image9
Seria komputerowa I 2012-2
2012
80x80 cm
Nowy Obraz 3
2003
73 x 73 cm
Obraz 2006/3a4
2006
60 x 49 cm
Obiekt
Seria komputerowa I/4/96
1996
61 x 61 cm
Image13
Obraz 026g
2008
65 x 80 cm
System XIX
1985
28 x 19 cm
Obiekt Geometryczny
1976/2001/
195 x 93 cm
Finał2
Imagny2a
Układ z trójkątem /cz/cz/ziel
1973
156x112,5 cm
Układ z trójkątem /duży
1974
182x200 cm
Układ XXI
1985
36 x 45 cm
Figura czerwona
1967
56 x 76 cm
2005/6
2005
52x62 cm
Obiekt Geometryczny I
2004
195 x 78 cm
Obiekt 2008-3
2008
192 x 82 cm
Obiek 2003-1
2003
196 x 90 cm
Seria komputerowa I
1998/1
100 x 100 cm
System I
1973
77 x 53 cm

Urodzony w 1944 roku w Spytkowicach, k. Oświęcimia. Studiował malarstwo i grafikę w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 1961 -1968, i w Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts w Paryżu, 1967. Dyplom uzyskał w 1968 roku. Obecnie jest profesorem w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1980 roku był stypendystą Rządu Francuskiego, w 1982 roku stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. W 1993 otrzymał stypendium Fulbright'a i odbył staż naukowy oraz prowadził zajęcia na Wydziale Sztuki w New York Institute of Technology w Nowym Jorku. W 1992 prowadził zajęcia w Uniwersytecie Stanu Connecticut w Storrs. Jest wieloletnim członkiem ZPAP, oraz członkiem "Grupy Krakowskiej". Profesor i dwukrotny Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Uzyskał wiele nagród, zwłaszcza za twórczość graficzną. Uprawia malarstwo, grafikę i media elektroniczne. W 2003 roku - Nagroda im. Witolda Wojtkiewicza za wystawę malarstwa „Obiekty geometryczne – retrospekcja” w Starmach Gallery. Kluczowym okresem w twórczości Jana Pamuły były lata siedemdziesiąte, kiedy zwrócił się ku abstrakcji geometrycznej. Jego ówczesne poszukiwania miały na celu zbudowanie "jednolitej, uniwersalistycznej wizji rzeczywistości". Owo budowanie oznaczało w praktyce wykorzystanie roli przypadku w tworzeniu układów geometrycznych. Statystyka matematyczna oparta na rachunku prawdopodobieństwa wykorzystuje tutaj rzut kostką, działanie komputera lub tablice liczb przypadkowych.  Sztukę Pamuły porównano między innymi do Mondriana , choć neoplastycyzm tego ostatniego wywodził się z innych przesłanek teoretycznych. Bliższy artyście wydaje się suprematysta Malewicz czy też właśnie Paul Klee. W swoich rozważaniach teoretycznych powołuje się na "Das bildnerische Denken Klee" jako niewyczerpane "źródło wiedzy na temat formy plastycznej i istoty artystycznej twórczości".

Dokumentacja